Träffen började med fika med kaffe, te och frallor.