Här ser ni oss framifrån med tiken längts till vänster och därefter hane nummer tre,två,ett.