Albin skickar en vinterhälsning till släkt och vänner. Ägare: Wiveca Svensson, Kristianstad.