"Abbe" tar en liten paus under promenaden. Sitter fint framför snötyngda granar. Ägare: Familjen Ekevald, Karlshamn.