Kurskompisarna "Elof", "Valter" och "Doris" med sina mattar Marie, Inga-Lena och Alva efter en rolig kursdag i Nytorpet.