Här sitter Alf och Kenneth med Gunilla i bakgrunden.